drawing of conch shell

LANBI CENTER FOR HUMANITIES AND CIVICS, INC.


SANT KOMINOTÈ LANBI

Envite w nan 3e edisyon
LIV-A-GOGO
DIMANCH 4 ME 2014 – 1:00 - 6:00 PM

Yon jounen kiltirèl kote liv ap fè mikalaw
- Liv otè Ayisyen/Etranje sou Ayiti
- Liv sou istwa, sosyete ak kilti nou
- Liv an Kreyòl, Franse, Angle 

Envite:

SETON HALL UNIVERSITY
McNulty Lecture Hall 101 - Amphitheatre
400 South Orange Ave., South Orange, NJ

Enfòmasyon: Sant Kominotè LANBI, (201) 640-6689

Klike isit la nan download feyè